Jan van Weeren

Zeven jaar was ik wetenschappelijk

medewerker bij de vakgroep Duits

van de Universiteit Leiden.

In 1977 promoveerde ik op een

toegepast taalkundig onderwerp.

Van 1977 tot 2007 was ik werkzaam bij het Cito, het instituut voor toetsontwikkeling in Arnhem, eerst als hoofd van de afdeling Talen, daarna als hoofd van de afdeling Bovenbouw en als product- en accountmanager (hoger) Beroepsonderwijs. Belangrijke nevenfuncties waren: voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla – Association néerlandaise de linguistique appliquée) en adviseur van het Modern Languages Project van de Council for Cultural Cooperation van de Raad van Europa.

Momenteel ben ik secretaris van de Stichting OverBevolking, voorheen De Club Van Tien Miljoen (zie OverBevolking). Ik heb enkele biografische romans gepubliceerd (zie Romans). Na het tekenen van cartoons en aquarelleren (zie Cartoons) ben ik aan het model- en portretschilderen geslagen (zie Schilderijen).

Geboren in 1946 te Den Haag.

Na het Gymnasium Haganum ben ik verhuisd naar voorouderstad Leiden (zie Parenteel / Pedigree) voor een studie Duitse taal- en letterkunde en Algemene taalwetenschap, afgesloten met een doctoraalexamen in 1971

(algemene taalwetenschap, Duitse

taalkunde en analytische wijsbegeerte).

Julius 23.01.2022 11:07

Beste Jan, als oud Hagenees ,voei ik wel een sooort verwantschap met je, al hoewel ik wetentscappelijk gesproken je het niet nadoe. Ich habe nicht promoviert. F

Jan van Weeren 23.01.2022 11:48

Julius, in dit scherm kun je maar weinig tekens kwijt. Stuur een mail naar jan.vanweeren@hetnet.nl, dan praten we verder. Hartelijke groet.

Jan 13.10.2021 10:50

Ha Julius, van harte gefeliciteerd met dit langdurig samenzijn. Dat hebben velen van onze generatie om verschillende redenen niet gehaald.

Julius 13.10.2021 09:56

Dag Jan, hoewel niet gepromoveerd hoop ik toch met jou te mogen corresponderen. Ik ben sinds 2 september j.l. 50 jaar getrouwd met Yvonne Jungslager, die ik

Nieuwe reacties

26.01 | 15:37

Ha Jeroen, fijn dat het goed gaat. De coronabepalingen hebben mij in de...

26.01 | 09:45

hierbij de groeten van Jeroen, alles goed met mij. En met jou? Vroeg me a...

23.01 | 11:48

Julius, in dit scherm kun je maar weinig tekens kwijt. Stuur een mail n...

23.01 | 11:07

Beste Jan, als oud Hagenees ,voei ik wel een sooort verwantschap m...